Moana - An Innocent Warrior Lyrics:
Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele
Pa mai to mafanafanaga

Saolotoga tenei
Manatunatu
Ki tamafine
Maua ai te lumanai
Ki tamafine
Ou mata e matagi

2021 WorldOfMusic.mobi